Velkommen

Galleri Brantebjerg er et førende udstillingssted i Odsherred og et af de ældste gallerier i området. Brantebjerg har siden 1979 præsenteret dansk og udenlandsk kunst. Galleriet arbejder i et bredt format og udstiller såvel etablerede navne som kunstnere på vej. Vi arbejder i krydsfeltet mellem kunstnernes verden og vores tanker om en udstilling. På den måde søger vi at udforske og udfordre det visuelle rum.

Galleri Brantebjerg har de seneste år været besøgt af omkring 7000 gæster pr. sæson, som strækker sig fra pinsen og ind i september. Med sine hvidkalkede bygninger midt i landskabelige omgivelser er galleriet et yndet kulturelt udflugtsmål for såvel danske som udenlandske besøgende.

Welcome

Gallery Brantebjerg is a leading exhibition place in Odsherred and one of the oldest galleries in the area. Since 1979 Brantebjerg has presented Danish and foreign art. The gallery works in a wide format, and exhibits established names as well as upcomming artists. We are working in a cross field between the world of the artists and our idea of an exhibition. In this way we try to explore and challenge the visual space.

Gallery Brantebjerg has in recent years been visited by around 7000 visitors per season, which stretches from pentecost and into september. With its whitewashed buildings in the middle of scenic surroundings,  the gallery is a cherished cultural destination for both Danish and foreign visitors.